Re-integreren bij eigen werkgever

Re-integratie spoor één, is de term die wordt gebruikt voor de periode waarin voor (langdurig) zieke werknemers wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om terug kunnen keren bij de eigen werkgever en dat dan ook te realiseren. Daarvoor is een voorafgaand arbeidsdeskundig onderzoek noodzakelijk.

De werkgever begeleidt in spoor één de medewerker, Solutions!vpr ondersteunt u daarbij met een re-integratieconsulent uit de regio van uw werknemer. Het traject start zodra de bedrijfsarts aangeeft dat de gezondheid van uw werknemer dat toelaat. Uiterlijk na 104 weken, bij de WIA keuring, stopt deze fase. In die tijd zijn er gesprekken met werkgever en werknemer. We zoeken oplossingen voor eventuele hindernissen tijdens het re-integreren. De re-integratieconsulent houdt daarover contact met de arbeidsdeskundige. Regelmatig ontvangen werkgever en werknemer rapportages over de voortgang.

Die terugkeer bij de eigen werkgever heeft volgens de Wet Verbetering Poortwachter altijd de voorkeur. De wet vereist van de werkgever dat hij daarvoor doet wat redelijkerwijs kan worden verwacht. Het kan zijn dat de werknemer zijn aantal uren moet opbouwen, of dat de functie iets moet worden aangepast of dat de werknemer een andere functie krijgt. Met aandacht voor alle wettelijke verplichtingen adviseert en ondersteunt Solutions!vpr u daarbij. 

Tijdens het eerste spoor is het advies van bedrijfsarts en arbeidsdeskundige leidend bij het zoeken naar de beste oplossing. Heeft u een zieke werknemer en wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact met ons op over de mogelijkheden

Vestigingen

Solutions!vpr werkt landelijk en heeft twee eigen locaties beschikbaar, in Amsterdam en Leek (Groningen).

Naast onze eigen locaties, beschikt Solutions!vpr over een groot aantal oproep- / trainingslocaties verdeeld over het hele land.

login
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies