Algemeen

Middels het klachtenreglement van SOLUTIONS! vpr B.V. kunt u uw ongenoegen uiten over de dienstverlening of behandeling van een medewerker van Solutions!.

Uw klacht zal met de hoogst nodige zorg in behandeling worden genomen, hiermee hopen we uw ongenoegen weg te nemen en onze dienstverlening te verbeteren.

Klacht indienen

Uw klacht kan op de volgende manieren worden ingediend.

Per mail: administratie@solutions-vpr.nl
Schriftelijk: SOLUTIONS! vpr B.V.
Postbus 97
9350 AB Leek
Telefonisch: 085 – 0074 650

Inhoud van de  klacht

Voor behandeling van de klacht is de volgende informatie noodzakelijk.

Uw naam en adres, omschrijving van de klacht met eventuele feiten waarop de klacht betrekking heeft, de naam van de medewerker waarop de klacht betrekking heeft, de datum waarop de gedraging dan wel uitlating heeft plaatsgevonden.

Ontvangst en vastlegging

Uw klacht wordt door Solutions! geregistreerd op een klachtenformulier en een dossier wordt aangemaakt.

U ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van uw ingezonden klacht.

Behandeling van de klacht

De klacht wordt onafhankelijk behandeld door de teammanager. Mocht deze teammanager een rol spelen bij de klacht, dan wordt de behandeling van de klacht overgedragen aan de directie.

De teammanager c.q. directie onderzoekt de klacht en kan in gesprek gaan met betrokkene.

Afhandeling van de klacht

Binnen 6 weken na ontvangst van de klacht bepaalt de teammanager c.q. directie, welke maatregelen genomen worden naar aanleiding van de klacht.

U wordt schriftelijk geïnformeerd met betrekking tot de afhandeling van de klacht.

Opvolging

Na 2 weken wordt bij u geïnformeerd of u tevreden bent over de afhandeling van de klacht.

Vestigingen

Solutions!vpr werkt landelijk en heeft twee eigen locaties beschikbaar, in Amsterdam en Leek (Groningen).

Naast onze eigen locaties, beschikt Solutions!vpr over een groot aantal oproep- / trainingslocaties verdeeld over het hele land.

login
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies