Solutions!-vpr re-integratie met de focus op wat wél mogelijk is

Offerte aanvragen

Zieke medewerkers terugbegeleiden naar werk; in ieders belang

Daarbij helpt Solutions!-vpr u met

  • Het zoeken naar de (werk)mogelijkheden van uw (langdurig) zieke werknemer
  • Het begeleiden van uw (langdurig) zieke werknemer naar passend werk binnen – of buiten – uw organisatie
  • Met adviezen over hoe u, efficiënt en effectief, omgaat met ziekteverzuim

En we helpen u loonsancties te voorkomen of, als u ze al heeft, te bekorten.

Onze missie is uw medewerker weer aan het werk te helpen, en u als werkgever, te adviseren, over het begeleiden van uw zieke medewerker zodat doelen behaald en kosten bespaard worden.

Alles altijd met de focus op wat wél mogelijk is!

 

Wat we doen

Arbeidsdeskundig onderzoek

Inzicht en helderheid

De Wet Verbetering Poortwachter maakt u, als werkgever, samen met de betrokken werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie van de (zieke) medewerker. Daarbij kunt u zich door deskundigen laten bijstaan. De arbeidsdeskundige is de professional op het gebied van belasting en belastbaarheid die de (werk)mogelijkheden van uw medewerker en uw organisatie onderzoekt. Daarbij baseert hij zich op de informatie van de bedrijfsarts en voert hij gesprekken met werkgever en werknemer. Juist om de kans op succesvol re-integreren te vergroten, is het verstandig onze ervaren arbeidsdeskundigen vroegtijdig in te schakelen.

Zodra de bedrijfsarts aangeeft dat de medewerker weer aan het werk kan (niet per se in de oude functie) kan de arbeidsdeskundige aan de slag. Onze arbeidsdeskundigen werken volgens een vast patroon dat volgt uit de Wet Verbetering Poortwachter. Eerst gaan we op zoek naar de mogelijkheden om in de eigen functie terug te keren. Als dat niet zonder meer kan, dan bekijken we of dat met aanpassingen in het werk of de werkomgeving wél zou kunnen. Dit arbeidsdeskundig onderzoek start in het eerste ziektejaar en wordt aangeduid als het eerste spoor.

Als we moeten vaststellen dat ook met aanpassingen terugkeer in de eigen functie niet meer mogelijk is, dan zoeken we naar de mogelijkheden om wel terug te keren naar de werkgever, maar dan in een andere passende functie. Ook dat is nog het eerste spoor en er moet in het eerste ziektejaar mee worden begonnen, als de bedrijfsarts heeft aangegeven dat er benutbare mogelijkheden zijn.

Soms is terugkeren naar de werkgever – zelfs in een ander functie – niet mogelijk. Wellicht vanwege de gezondheid van de werknemer, maar het kan ook zijn omdat de organisatie geen passende andere functies beschikbaar heeft. Dus dan zoeken we naar passende functies in andere organisaties. Want steeds leggen we de focus op wat wél kan.

Is uw medewerker bijna een jaar ziek, of wilt u tussentijds een advies of informatie over onze dienstverlening? Neem contact met ons op over de mogelijkheden

» Arbeidsdeskundigonderzoek

Re-integratie spoor één

Re-integreren bij eigen werkgever

Re-integratie spoor één, is de term die wordt gebruikt voor de periode waarin voor (langdurig) zieke werknemers wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om terug kunnen keren bij de eigen werkgever en dat dan ook te realiseren. Daarvoor is een voorafgaand arbeidsdeskundig onderzoek noodzakelijk.

De werkgever begeleidt in spoor één de medewerker, Solutions!-vpr ondersteunt u daarbij met een re-integratieconsulent uit de regio van uw werknemer. Het traject start zodra de bedrijfsarts aangeeft dat de gezondheid van uw werknemer dat toelaat. Uiterlijk na 104 weken, bij de WIA keuring, stopt deze fase. In die tijd zijn er gesprekken met werkgever en werknemer. We zoeken oplossingen voor eventuele hindernissen tijdens het re-integreren. De re-integratieconsulent houdt daarover contact met de arbeidsdeskundige. Regelmatig ontvangen werkgever en werknemer rapportages over de voortgang.

Die terugkeer bij de eigen werkgever heeft volgens de Wet Verbetering Poortwachter altijd de voorkeur. De wet vereist van de werkgever dat hij daarvoor doet wat redelijkerwijs kan worden verwacht. Het kan zijn dat de werknemer zijn aantal uren moet opbouwen, of dat de functie iets moet worden aangepast of dat de werknemer een andere functie krijgt. Met aandacht voor alle wettelijke verplichtingen adviseert en ondersteunt Solutions!-vpr u daarbij.

Tijdens het eerste spoor is het advies van bedrijfsarts en arbeidsdeskundige leidend bij het zoeken naar de beste oplossing.

Heeft u een zieke werknemer en wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Re-integratie spoor twee

Aan het werk bij een ander bedrijf

Het tweede spoor traject moet volgens de Wet Verbetering Poortwachter starten zodra uit arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat een werknemer niet kan terugkeren in eigen werk, of in de eigen organisatie (of dat die kans heel erg klein is). Het tweede spoor traject heeft al doel passend werk te vinden in een andere organisatie. Een eerste en tweede spoor traject kunnen parallel aan elkaar worden uitgevoerd.

Een re-integratietraject spoor twee duurt tussen de drie en twaalf maanden, en wordt begeleid door een re-integratieconsulent. Voor dit traject ontwikkelde Solutions!-vpr een aantal modules die erop gericht zijn de werknemer te motiveren. Motivatie is bewezen een belangrijke factor in succesvol vinden en behouden van ander werk. Veel recent onderzoek onderstreept dat. Maar het is soms ook begrijpelijk dat door de voorgaande ziekteperiode de motivatie sterk is afgenomen. Daarom maakt Solutions!-vpr van die motivatie een wezenlijk deel van het re-integratieproces. Daarnaast werken we aan vaardigheden (o.m. opstellen van CV en motivatiebrief). Uiteraard oefenen we ook het voeren van een sollicitatiegesprek. Ook zo focussen op wat wél mogelijk is, ook voor de medewerker.
De werknemer solliciteert op passend werk en de re-integratieconsulent zal in ons netwerk – en daarbuiten – actief jobhunten op mogelijk passende functies en geschikte organisaties. Dat jobhunten is in onze aanpak net zo belangrijk als de activiteiten van de medewerker zelf.

Een re-integratietraject spoor twee is altijd afgestemd op het advies van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. Gedurende het hele traject ontvangen de betrokkenen regelmatig voortgangsrapportages.

Heeft u een zieke werknemer en wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Loonsanctiebekorting

Als het UWV vindt dat u onvoldoende aan de re-integratie van uw medewerker heeft gedaan, kan er een loonsanctie worden opgelegd. In eerste instantie betekent dat dat de werkgever een jaar loon moet doorbetalen. Dus is het belangrijk zo snel mogelijk met een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en re-integratieconsulent aan de slag te gaan om de sanctie te bekorten. Wilt u bezwaar maken tegen uw loonsanctie? Ook daarbij kunnen we u ondersteunen met een ervaren jurist.

Op basis van de beschikking van het UWV ondernemen we, samen met u, direct actie om te repareren waar nodig. Dat kan bijvoorbeeld zijn door middel van het versneld uitvoeren van een nieuw re-integratietraject of het opnieuw uitvoeren van een arbeidsdeskundig of medisch onderzoek.

Heeft u een loonsanctie ontvangen en wilt u weten wat we voor u kunnen doen? Neem contact met ons op.

Wie zijn wij

Solutions!-vpr is al meer dan vijftien jaar actief op het gebied van verzuim, preventie en re-integratie. Daarbij werken wij voor bedrijven, organisaties, uitvoeringsinstellingen en gemeenten in heel Nederland.

Solutions!-vpr werkt landelijk, maar we voeren elk traject, elk onderzoek, regionaal uit. Onze aanpak is professioneel, transparant en bovenal effectief.

Wij focussen op het uitvoeren van:

  • Arbeidsdeskundige onderzoeken door geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen
  • Re-integratietrajecten eerste, tweede en derde spoor door re-integratieconsulenten

Elke professional van Solutions!-vpr is op zijn/haar vakgebied succesvol en heeft een passie voor – én ruime ervaring binnen – het vakgebied.

Het UWV stelt regels en richtlijnen op die zowel in spoor een als in spoor twee gevolgd moeten worden. In het belang van werkgever en werknemer werkt Solutions!-vpr altijd strikt volgens die regels. Daarbij en daarnaast gebruiken we onze automatiseringssystemen, methodieken, processen en procedures om in alle trajecten het optimale resultaat te bereiken. Maatwerk binnen de regels van het UWV en passend bij opdrachtgever en situatie is ons uitgangspunt.

Als expert op het gebied van arbeids(on)geschiktheid zien wij het namelijk als onze missie om de juiste mensen op de juiste plek te helpen. De focus ligt daarbij vanzelfsprekend op dat wat wél mogelijk is!”

 

 

Opdrachtgevers

Onze kernwaarden

Kwaliteit

Het succes van Solutions!-vpr in de afgelopen 15 jaar is op de eerste plaats te danken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Die kwaliteit bereiken we door onze positieve instelling (focus op wat wél mogelijk is) te combineren met echte passie voor wat we doen. We willen ieder traject afsluiten met een werknemer die weer ‘op de juiste plek’ zit. Dat is voor de werknemer een succes, voor de werkgever, maar ook voor ons.

Helder

Tijdens en na een ziekteperiode zijn werkgever en werknemer gebaat bij duidelijkheid. Wij zien het dan ook als wezenlijk deel van onze taak om die duidelijkheid zo veel als mogelijk te verschaffen. Helderheid over de (on)mogelijkheden, de regels, de verplichtingen, de voortgang of de consequenties van keuzes.

Betrouwbaar

Natuurlijk wil Solutions!-vpr in alle opzichten betrouwbaar zijn. Voor werknemer en werkgever zijn we de deskundige, de uitvoerder, de vraagbaak. Ieder advies, ieder rapport, ieder onderzoek moet helder en correct zijn. De enige manier om het vertrouwen van werkgever en werknemer te verdienen, is door betrouwbaar en transparant te zijn in alle opzichten.

Persoonlijk contact

Heeft u een vraag over uw zieke werknemer, een arbeidsdeskundig onderzoek, re-integratie spoor één, twee of drie of een loonsanctie?

Als u als werkgever te maken krijgt met werknemers die door ziekte hun werk niet meer uit kunnen oefenen, wilt u uiteraard op zoek naar de best mogelijke ondersteuning naar eigen of ander werk voor zowel u, als uw zieke werknemer.

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen persoonlijk contact met u op. Stuur een mail naar info@solutions-vpr.nl Of bel 085 – 007 4650

Wij reageren altijd – op werkdagen- met een persoonlijk antwoord binnen 24 uur

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies

Hessenbergweg 77b, 1101 CX Amsterdam